GIỚI THIỆU

TẦM NHÌN Nhà Phương Nam phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam kinh doanh trăm năm bền vững trong lĩnh vực đầu tư và cung cấp các sản phẩm dịch vụ thiết bị điện công nghiệp, bằng chiến lược phát triển bền vững, đổi mới và sáng tạo không ngừng.

SỨ MỆNH Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao với công nghệ tiên tiến nhằm thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng.

Đối với cổ đông: Luôn luôn gia tăng giá trị đầu tư cho các cổ đông.
Đối với đối tác: Hợp tác đồng hành cùng phát triển, gây dựng thành công cùng đối tác.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nhiệp.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI Đổi mới, sáng tạo là sức sống của doanh nghiệp

Chúng ta nhận thức rằng trong môi trường cạnh tranh, mọi việc thay đổi từng ngày từng giờ. Vì vậy, chỉ có đổi mới và sáng tạo không ngừng thì doanh nghiệp mới cạnh tranh và phát triển và đó cũng là sức sống của doanh nghiệp. Nhà Phương Nam luôn đề cao sự năng động sáng tạo trong hoạt động của mình.

Chữ tín quý hơn vàng
Nhà Phương Nam luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng và đối tác, đây cũng là phương châm hành động của cán bộ, nhân viên công ty trong thực hiện công việc.

Con người là tài sản quý giá nhất
Nhà Phương Nam xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất, trọng dụng người tài; Tạo dựng môi trường làm việc có văn hóa trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Nhà Phương Nam là ngôi nhà chung
Nhà Phương Nam là ngôi nhà thứ hai mà mỗi chúng ta sống và làm việc ở đó. Mỗi cán bộ, nhân viên Nhà Phương Nam phải trung thành với sự nghiệp của công ty, hành động nhiệt huyết và có trách nhiệm để cùng xây dựng một môi trường làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Chính điều đó sẽ góp phần tạo nên sự hài lòng của khách hàng.