Hạt công tắc đơn size M 10A 1 chiều.

Giá: 18.500,0

+84898878118