Nhà Phương Nam
Nhà Phương Nam là một tập thể sáng tạo. Chúng tôi là kiến trúc sư, kỹ sư và lòng nhiệt huyết, sự tò mò, nghệ sĩ.
 “less is more” – Ludwig Mies van der Rohe
Văn phòng: 656/68/2 Quang Trung, Gò Vấp Dist, Tp.HCM | Hotline: (+84). O9O8 O49 654 | Email: NhaPhuongNam.Design@gmail.com